Med tanke på de restriktioner som finns gällande större evenemang och osäkerheten kring hur pandemin utvecklas under sommaren och hösten, så har vi tagit beslut om att ställa in Bodinsslaget 2020.

Vi ser fram emot att få välkomna Er igen under 2021, så att vi kan återuppta vår trevliga och uppskattade tradition.