Caladrius Holding AB, ägare av Hagabergs Mekaniska AB har idag den 29 april, 2019 förvärvat samtliga aktier i O. Bodins Maskin AB.

Båda företagen verkar inom samma marknad och kompletterar varandra mycket bra. Bodins är specialiserat på få-styckstillverkning och truckombyggnader och Hagabergs på större serier.

Förvärvet av Bodins innebär att kunderna erbjuds ett bredare sortiment av produkter och tjänster, en utökad
produktionskapacitet och mer flexibel produktion.

Båda verksamheterna fokuserar på den viktiga nordiska marknaden. Genom detta förvärv läggs grunden för en fortsatt expansion i Norden och övriga Europa.

Bodins och Hagabergs kommer fortsätta att vara självständiga bolag och fokusera på att utveckla sina respektive produkter och tjänster i nära samarbete med kunder och användare.

Linda Svensson, VD Bodins samt Magnus Larsson, VD Hagabergs kvarstår i sina respektive roller. Styrelseordförande i båda bolagen är Michael Mononen.

Jag ser detta som en fantastisk möjlighet att möta framtidens utmaningar med större kraft och bredare kunskap.

Linda Svensson

VD / Ekonomi, O.Bodins Maskin AB

Att samla så mycket erfarenhet och kompetens inom samma familj ger oss ännu bättre förutsättningar att kunna överträffa våra kunders förväntningar.

Magnus Larsson

VD, Hagabergs Mekaniska AB

Vi är väldigt glada över förvärvet av Bodins. Affären är ett steg i vår ambition att bygga en grupp av nischade företag inriktade på leverans av produktlösningar och tjänster inom materialhantering.

Michael Mononen

Styrelseordförande, Caladrius Holding AB

För ytterligare information kontakta: Michael Mononen, Ordförande på 070-585 72 69 eller michael.mononen@caladriusholding.se

Linda Svensson, VD Bodins på 0583-57 50 12 eller linda@bodinsmaskin.se

Magnus Larsson, VD Hagabergs på 072-702 30 80 eller magnus@hagabergs.se

Hagabergs utvecklar, tillverkar och marknadsför redskap för truckar och entreprenadmaskiner relaterade till något av områdena lyft, last eller materialhantering. Se vidare hagabergs.se