En fusion är inledd mellan systerföretagen Hagabergs Mekaniska och O.Bodins Maskin, båda tillverkare av gaffelspridningsaggregat. Verksamheten som fortsätter i Hagabergs Mekaniska, kommer att erbjuda sina produkter under varumärket Hagaberg. Under året flyttar man även in i nya lokaler, i Askersund.

2021 innehåller större förändringar i systerföretagen Hagabergs Mekaniska AB och O.Bodins Maskin AB. En fusion är inledd och den förväntas vara slutförd redan under första kvartalet. Den gemensamma verksamheten fortsätter därefter i Hagabergs Mekaniska. I och med att sortimenten i de båda företagen varit snarlika, väljer man nu också att koncentrera sig på ett varumärke – Hagaberg.

– Med fusionen ser vi bl.a. möjligheter att uppnå bättre resursutnyttjande i många delar av verksamheten och högre produktionseffektvitet, säger Stefan Carlsson Pautt, affärsutvecklingschef.

Företagets nya huvudkontor och produktionsanläggning i Askersund förväntas stå klar någon gång efter semestern, och inflyttning planeras att ske stegvis under hösten.

– Vi kommer att kunna frigöra mer resurser till att konstruera kundunika och skräddarsydda lösningar, samt att öka vår innovationstakt. Dessutom kommer en större gemensam organisation kunna ge en högre servicegrad till våra kunder, avslutar Stefan.

Filer och bildmaterial
www.hagaberg.com/mediabank

Vår hemsida
www.hagaberg.com

Vi lämnar gärna mer information

Stefan Carlsson Pautt
Affärsutvecklingschef
Mobil: 070-710 74 04
Epost: stefan@hagaberggroup.com

Magnus Larsson
Vd
Mobil: 072-702 30 80‬
Epost: magnus@hagaberggroup.com