Linda lämnar Bodins för att ge de nya ägarna utrymme att genomföra de förändringar som de bedömer nödvändiga. Styrelseordförande Michael Mononen är tillförordnad VD fram till dess ny VD utses.

Arbetet med att skapa ett lönsamt och framgångsrikt företag med god tillväxt som de tidigare ägarna, under Lindas ledning, påbörjat kommer att intensifieras.

Linda kommer att stanna i företaget fram till och med den 30 juni 2020, och under tiden fram till dess lämna över sina arbetsuppgifter till sina kollegor. Bodins har sedan januari stärkt upp sin organisation med Linnea Klarqvist i den nyinrättade rollen som produktionschef. Oscar Carlsson Schaden kommer fortsatt att arbeta med kundservice och ordermottagning under Mikaelas föräldraledighet fram till april, 2021. Dessutom finns sedan tidigare Stefan Carlsson Pautt, Affärsutvecklingschef för hela Hagaberg Group, tillgänglig för våra kunder och partners.

Vi vill tacka Linda för att hon under vårt första år som nya ägare varit engagerad och behjälplig att underlätta övertagandet och önskar henne fortsatt framgång i de nya utmaningar som hon avser att ta sig an.

För mer information kontakta:

Stefan Carlsson Pautt
Affärsutvecklingschef
Epost: stefan@hagaberggroup.com
Tel:  0584-140 46