Caladrius Holding AB, ägare av Hagabergs Mekaniska AB och O. Bodins Maskin AB, har ingått en avsiktsförklaring om bygge av en ny industrilokal i Askersund. De nya lokalerna beräknas vara klara för inflyttning i december 2020 och är ytterligare ett steg i gruppens expansion. Detta är en naturlig flytt eftersom båda företagen arbetar med samma produktionsprocesser och kommer att nå stora synergieffekter genom att samla verksamheterna under samma tak.

Läs mer

För ytterligare information kontakta:

Mikaela Gustavsson +46 583 575018 e-mail: mikaela@hagaberggroup.com

Michael Mononen +46 70 585 72 69 e-mail: michael@hagaberggroup.com

Helén Mononen +46 76 319 65 48 e-mail: helen@hagaberggroup.com