Special produkter

Vi på O.Bodins Maskin

Vi på O.Bodins Maskin har ett brett kunnande inom materialhantering och gör förutom standardvarianterna på aggregat även en del specialprojekt. Bland annat aggregat för rundgodshantering, aggregat med gaffelskevning, mastkapningar etc.

Aggregat för rundgodshantering

Passar de flesta behov

Den tredje funktionen möjliggör en lätt klämhantering, försiktighet skall iakttas vid användning av denna funktion då den medför avsevärt ökade risker då gafflarna blir belastade från sidan och ska därför endast användas för hantering av gods med mycket låg vikt.

Önskar ni kanske kontakta någon enskild? Se vår…

Kontakt sida

Hjulvändare

Specialprojekt ”Hjulvändare” till Trucksäljar’n MH AB.

Om O.Bodins Maskin AB

O. Bodins Maskin AB tillverkar spridaraggregat och relaterade systemlösningar. Våra produkter har en unik konstruktion och funktion med bland annat suverän genomsikt för föraren, vilket ökar säkerheten på arbetsplatsen.

O. Bodins Maskin grundades av Ove Bodin 1992 och är ett av två systerföretag som ägs av Caladrius Holding, en privat företagsgrupp grundad i Sverige. Det andra företaget är Hagabergs Mekaniska AB.